Novinka

Vividbooks jsou digitální učební pomůcka a je možné je zakoupit z příspěvku od MŠMT v rámci Národního plánu obnovy.

Podívat se na nabídku
Je váš učiteľ fyziky pôvodne učiteľom matematiky? Alebo práve skončil školu? Chcete, aby sa zlepšoval, vzdelával a dokázal viesť kvalitnú a pútavú výučbu?

V súčasnosti je nedostatok dobrých učiteľov fyziky. Nemusíte však hľadať dokonalého učiteľa - stačí, ak tomu svojmu vytvoríte vhodné podmienky na to, aby sa ním stal. A práve s tým vám môžeme pomôcť.

Čo je to kurz pre začínajúcich a necertifikovaných učiteľov fyziky?

Ide o kurz akreditovaný MŠMT pre začínajúcich a necertifikovaných učiteľov fyziky, ktorý pomáha rozvíjať pedagogické a didaktické schopnosti. Na konci kurzu má každý absolvent jasne definované a upevnené ciele vyučovania a dokáže viesť svoje hodiny sebavedomo, efektívne a zaujímavo

Pre koho je kurz určený?

Pre začínajúcich fyzikárov (po skončení školy)
Pre necertifikovaných učiteľov (z praxe)
Pre fyzikárov, ktorí chcú inovovať svoje vyučovanie

Čo kurz ponúka?

Riaditeľom

možnosť zlepšiť výučbu fyziky vo vašej škole
podporu pre daného učiteľa (prevencia rizika vyhorenia)
spokojnejších žiakov a rodičov
jasné ciele, merateľné výsledky, pravidelnú spätnú väzbu od mentora

Učiteľom

materiály a odbornú podporu v novom predmete
motiváciu a odborné know-how
možnosť konzultovať so skúseným učiteľom
individuálny prístup a program na mieru

„Naším cílem je pedagog, ne obor. Zaměřujeme se tedy hlavně na rozvoj jeho schopností plánovat a vést kvalitní hodiny.”

Petra Bakajsová
autorka kurzu

Obsah kurzu:

Kurz na mieru so skúseným fyzikom (lektorom)

V rámci kurzu sa uskutočnia minimálne 3 individuálne online konzultácie s naším lektorom. Ich súčasťou budú individuálne úlohy na ďalšie stretnutie, ako aj hodnotenie predchádzajúcich úloh. Kurz je možné absolvovať v rozmedzí 6-12 týždňov. Samozrejmosťou je telefonická a e-mailová podpora počas programu.

Individuálny balík profesijnej podpory a podkladových materiálov

Váš učiteľ bude vedieť, čo a kedy učiť vďaka vzorovým tematickým plánom, čo si odniesť z hodiny fyziky vďaka mapám kompetencií s výstupmi RVP a ako viesť hodiny vďaka niekoľkým vzorovým plánom hodín, vedeným Vividbooks, a ďalším materiálom a tipom.

Pravidelné hodnotenie pokroku učiteľa

Lektor vás bude pravidelne informovať o tom, ako sa učiteľovi darí dosahovať stanovené ciele. Získate tak prehľad o tom, ako efektívne kurz prebieha, a budete vedieť, v ktorých oblastiach môžete učiteľovi fyziky ďalej pomáhať pri jeho rozvoji.

Naši lektori:

František Cáb
Autor učebnice Vividbooks, učiteľ fyziky na ZŠ Antonína Čermáka
Daniel Brodníček
Učiteľ fyziky na ZŠ Livingstone

Cena kurzu

8 900,-

Vrátane DPH
15% zľava pre zákazníkov Vividbooks

Poptajte kurz pre svojho lektora

Poptajte kurz

V prípade otázok nám napíšte nadominika@vividbooks.com