Novinka

Vividbooks jsou digitální učební pomůcka a je možné je zakoupit z příspěvku od MŠMT v rámci Národního plánu obnovy.

Podívat se na nabídku

Matematika

Žiaci sa učia najefektívnejšie, keď majú možnosť prísť s vlastnými nápadmi a postupmi. Odtiaľto pochádza Vividbooks Maths. Úlohy v našej učebnici postupujú od známych k neznámym a krok za krokom vedú deti k tomu, aby samy objavovali rôzne spôsoby riešenia matematických úloh a problémov.

Učebnice obsahujú:

Pracovný zošit

Základom Vividbooks Maths je pracovný zošit, v ktorom žiaci priamo riešia vopred zadané úlohy a cvičenia. Pracovný zošit zároveň slúži ako hlavné učebné osnovy pre daný predmet.

Učebný text

V učebnom texte nájdete súhrn základných informácií o preberanej látke. Celý obsah učebného textu však žiaci zistia riešením úloh v pracovnom zošite.

Precvičovanie

*

Interaktívne cvičenia pomôžu pomalším žiakom alebo zabavia talentovaných žiakov, a preto sú výborným nástrojom na diferencovanie vyučovacej hodiny.

Testy

*

Na overenie získaných vedomostí máme k dispozícii dva nástroje. Rýchle päťminútové kvízy a dlhšie práce, ktoré preveria zručnosti žiakov do väčšej hĺbky.

Interaktívne lekcie

*

Lekcie s animáciami môžu doplniť pracovnú učebnicu alebo pomôcť pochopiť zložitejšiu tému.

Metodickú inšpiráciu

*

Ciele, pripomienky, tipy a rady? To všetko nájdete v našej metodickej inšpirácii.

*K dispozícii od 20. júna 2023

Interaktívna licencia (cvičenia, testy, interaktívne lekcie) zadarmo pre našich zákazníkov do 30. 12. 2023

V čom je naša Matematika jedinečná?

Matematika odráža súčasné trendy vo vzdelávaní. Podporuje logické a kritické myslenie, riešenie problémov, ale nezabúda ani na tvrdé zručnosti, dôležitosť a opakovanie. Matematické zručnosti staviame ako dom. Pekne krok za krokom od základov.

Principy Vividbooks Matematiky

Pracovné zošity s online učebnicou

Ďalšie predmety

Podľa RVP, doložka MŠ

Fyzika

Vhodné pre 6. - 9. triedu ZŠ
Viac o fyzike
Podľa RVP

Chémia

Vhodné pre 8. – 9. triedu ZŠ
Viac o chémii

Máme pre vás oveľa viac

Webináre

Chceme sa pozrieť na vzdelávanie z rôznych uhlov pohľadu a priniesť vám inšpiráciu. Preto pravidelne organizujeme webové semináre so zaujímavými hosťami z odvetvia.

Zistiť viac

Jaknafyziku.cz

Fyzika nie je len teoretická, ale aj praktická veda. Preto sme vytvorili sprievodcu k Vividbooks - bezplatný portál plný cvičení, experimentov a tipov na vyučovanie.

Zistiť viac

DVPP

Trojmesačný kurz pre začínajúcich a necertifikovaných učiteľov fyziky, ktorý pomáha rozvíjať ich vyučovacie a didaktické zručnosti.

Zistiť viac

Overené 450 školami

Stovky základných škôl a viacročných gymnázií v Českej republike a na Slovensku už používajú Vividbooks na vyučovanie vedných oborov.

Naši zákazníci

Čo hovoria učitelia o Vividbooks?

Vyskúšať zdarma

Nenechajte si nič ujsť!

Chcete dostávať pozvánky na webové semináre a novinky priamo do svojej e-mailovej schránky? Prihláste sa na odber noviniek zo sveta Vividbooks.

Děkujeme! Nyní vám nic neunikne.
Ups! Něco se pokazilo, zkuste to prosím znovu.